0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Відкриті дані

Звіт директора за 2019-2020 н.р.

Фінансовий звіт за І квартал 2020 року

 

  Фінансовий звіт Коломийського ліцею №9 щодо касових видатків за 1 квартал 2020рік  
         
  Місцевий бюджет(загальний фонд)  
№ за/п Найменування КЕКВ Ліцей №9 Всого:
1 Оплата праці  2111 2720827,94 2 720 827,94
2 Нарахування на оплату праці  2120 598803,62 598 803,62
3 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 19 344,00 19 344,00
4 Програми 0611162 2210   0,00
5 Медикаменти 2220   0,00
6 Харчування 2230 76210,64 76 210,64
7 Оплата послуг (крім комунальних) 2240 6800,33 6 800,33
8 Програми 0611162 2240 10 853,00 10 853,00
9 Відрядження 2250 8 654,68 8 654,68
10 Програми 0611162 2250 2 220,00 2 220,00
11 Курси підвищення кваліфікації 2250 8 749,70 8 749,70
12 Оплата теплоенергії 2271 213 887,97 213 887,97
13 Оплата водопостачання 2272 3 431,52 3 431,52
14 Оплата електроенергії 2273 31 792,94 31 792,94
15 Оплата газопостачання 2274   0,00
16 Оплата за дрова та вивіз сміття  2275 2 644,62 2 644,62
17 Інші видатки 2800   0,00
18 Окремі заходи з реалізації держ програм 2282 1 458,00 1 458,00
19 Інші виплати населенню 2730 49 200,00 49 200,00
Всього:   3 754 878,96 3 754 878,96
         
  Місцевий бюджет(спеціальний фонд)  
1 Оплата праці  2111 9425,57 9 425,57
2 Нарахування на оплату праці  2120 2691,95 2 691,95
3 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210   0,00
4 Продукти харчування 2230 47296,33 47 296,33
5 Придбання предметів довгострокового користування 3110   0,00
Всього:   59413,85 59 413,85
         
  Місцевий бюджет( фонд розвитку)  
1 Придбання предметів довгострокового користування 3110   0,00
2 Капітальний ремонт  3132   0,00
Всього:   0,00 0,00
         
         
  Місцевий бюджет( благодійні)    
1 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210   0,00
2 Придбання предметів довгострокового користування 3110   0,00
Всього:   0,00 0,00
         
         
         
  Заступник головного бухгалтера  управління освіти Коломийської міської ради                                                    
         
  Керівник обліку матеріальних цінностей  

 

Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік

Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік
Місцевий бюджет загальний фонд
Оплата праці 2111 10834991,26
Нарахування на оплату праці 2120 2362727,04
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 13197718,3
Використання товарів і послуг 2200 994573,8
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 437109,83
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 5000
Продукти харчування 2230 220486,63
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 326253,08
Видатки на відрядження 2250 4607,92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 876983,4
Оплата теплопостачання 2271 718600,93
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 36219,68
Оплата електроенергії 2273 108277
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 13886,26
Окремі заходи по реалізації державних програм 2282 540
Інші видатки 2800 576,3
РАЗОМ   15069275,5
Спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетним установам та видатки розвитку)
Використання товарів і послуг 2200 309485,93
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 3110 53170
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 0
РАЗОМ   362655,93
ВСЬОГО   15431931,39