0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Відкриті дані

Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік

Фінансовий звіт ліцею за 2019 рік
Місцевий бюджет загальний фонд
Оплата праці 2111 10834991,26
Нарахування на оплату праці 2120 2362727,04
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 13197718,3
Використання товарів і послуг 2200 994573,8
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар 2210 437109,83
Медикаменти та перевязувальні матеріали 2220 5000
Продукти харчування 2230 220486,63
Оплата послуг(крім комунальних) 2240 326253,08
Видатки на відрядження 2250 4607,92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 876983,4
Оплата теплопостачання 2271 718600,93
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 36219,68
Оплата електроенергії 2273 108277
Оплата природного газу 2274 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 13886,26
Окремі заходи по реалізації державних програм 2282 540
Інші видатки 2800 576,3
РАЗОМ   15069275,5
Спеціальний фонд (плата за послуги, що надаються бюджетним установам та видатки розвитку)
Використання товарів і послуг 2200 309485,93
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування 3110 53170
Капітальний ремонт інших обєктів 3132 0
РАЗОМ   362655,93
ВСЬОГО   15431931,39

 

Кошторис ліцею на 2020 рік

Кошторис ліцею на 2019 рік