0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Кабінет заступника з науково-методичної роботи

Інноваційні технології навчання в сучасній школі

Об'єктивне прискорення науково-технічного і соціального прогресу, кризові економічні, екологічні, демографічні, політичні та інші явища, що виникли у сучасному світі, неминуче позначаються на системі освіти, загострюють протиріччя і труднощі формування молодого покоління. Традиційні педагогічні засоби виховання, змісту й організації навчально-виховного процесу все частіше не спрацьовують. Через невідповідність темпів і характеру соціальних та педагогічних процесів виникають кризові явища в педагогіці.

Інтерактивні технології

Існують різні форми навчання. І вчитель, свідомий того, що більшість учнів потребують різних методів навчання, для досягнення успіху повинен пам’ятати про це. Від уроків, де в центрі уваги перебуває вчитель, в епоху інформації слід переходити до уроків, де учні діють і самі доходять висновків з допомогою вчителя.

За таких умов учні прагнуть бути почутими, намагаються висловлюватися з порушеної теми, пропонувати, не боячись помилитися, свої варіанти.

На сучасному уроці доцільно використовувати різноманітні форми і методи організаційної роботи учнів, що дозволяють розкрити зміст їх суб’єктивного досвіду із запропонованої теми. Ретельно продумувати чергування видів робіт, типів завдань для уникнення стомлюваності учнів, прагнути до створення ситуації успіху для кожного школяра.

Важливе місце в особистісно-орієнтованому навчанні посідають інтерактивні технології.

Проектна технологія

Метод проектів– цільовий спосіб ставитись до дітей таким чином,

щоб пробудити у них усе найкраще,

а потім дозволити їм повірити у себе якомога сильніше.

 В.Х. Кілпатрік

Суть проектної технології— стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показати практичне застосування надбаних знань. Від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючи відповідний їх баланс на кожному етапі навчання.

Структурна модель проекту

1.      Тема.

2.      Тип проекту.

3.      Учасники.

4.      Актуальність проекту.

5.      Мета. 

6.      Завдання.

7.      Тривалість.

8.      Модульна структура проекту.

9.      Етапи реалізації проекту.

10.    Очікувані результати.

Вітагенна технологія

Вітагенне навчання(“ vita” – лат. життя; ген, генний – грец. genes– народжений) – грунтується на актуалізації життєвого  досвіду особистості.