0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Кабінет заступника з науково-методичної роботи

Партнерські зв'язки школи-ліцею

 

Проектно-цільовий розвиток ліцею

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОЛОМИЙСЬКОГО

ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ

(проектно – цільовий  напрям)

Мета програми розвитку:

виховання творця – всебічно розвиненої особистості, здатної до життєутвердження, життєтворчості, соціально адаптованої , мобільної, налаштованої на позитивне освоєння навколишнього середовища й на здоровий спосіб життя; забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії для кожної дитини на основі особистісно-орієнтованого змісту освіти і вікової діагностики розвитку універсальних вмінь, здібностей і компетенцій  розвитку.