0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Проектно-цільовий розвиток ліцею

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КОЛОМИЙСЬКОГО

ПРИРОДНИЧО – МАТЕМАТИЧНОГО ЛІЦЕЮ

(проектно – цільовий  напрям)

Мета програми розвитку:

виховання творця – всебічно розвиненої особистості, здатної до життєутвердження, життєтворчості, соціально адаптованої , мобільної, налаштованої на позитивне освоєння навколишнього середовища й на здоровий спосіб життя; забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії для кожної дитини на основі особистісно-орієнтованого змісту освіти і вікової діагностики розвитку універсальних вмінь, здібностей і компетенцій  розвитку.

Суб‘єкти ліцейного співтовариства:

  • колектив учнів – суб‘єкти і водночас об‘єкти навчально – виховного процесу;
  • педагогічний  колектив – люди, що забезпечують навчально – виховний процес;
  • батьківський колектив -  помічники в організації навчально – виховного процесу;
  • педрада та учнівський парламент – законотворчий орган, що визначає глобальні напрямки життя ліцею, висуває певні завдання перед колективом, коригує процеси навчально – виховної діяльності.

Термін упровадження програми – 10 років (з 2010 – 2011 н. р. до 2020 – 2021 н. р.)

Структура програми розвитку «Школа життєутвердження»

Проект «Талановитість особистості»

Проект «Професійна самовизначеність особистості»

Проект «Учитель особистості»

Проект «Майбутній ліцеїст»

Проект «Здоров‘я особистості»

Проект « Майбутня еліта держави»

Проект «Ліцей  мій дім і я господар в нім»

Проект «Акмеологічний підхід в пошуку та роботі з обдарованими  дітьми»

Проект «Партнерство»