0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Вітагенна технологія

Вітагенне навчання(“ vita” – лат. життя; ген, генний – грец. genes– народжений) – грунтується на актуалізації життєвого  досвіду особистості.

Досвід  життя– вітагенна інформація, пов'язана з розумінням тих чи інших станів життя і діяльності.

Життєвий досвід-  вітагенна інформація, що стала надбанням особистості, знаходиться в пам'яті в стані постійної готовності та самоактуалізації в адекватних ситуаціях.

Прийоми вітагенної технології:

-          прийом стартової актуалізації життєвого досвіду учнів.

-          прийом вітагенної проекції ( мета уроку);

-          вітагенне конструювання ( моделювання схем, таблиць, алгоритмів, які допоможуть розкрити мету уроку);

-          вітагенна аналогія. Формула цього прийому: “У житті немає нічого такого, щоб ще не було”. Це порівняння життєвих ситуацій, дій, вчинків героїв із  своїм життям, сьогоденням. Аналіз і висновки ситуації.

-          прийом вітагенного натхнення передбачає олюднення об'єктів живої і неживої природи.

-          вітагенний синтез – поєднання, об'єднання різних понять, речей в одне ціле.

-          голографічна проекція – інформація, яка йде від будь-якого додаткового джерела: вітагенний досвід інших, книга, повідомлення ЗМІ, твори мистецтва, зустрічі з фахівцями різних галузей тощо.

Вітагенний висновокпередбачає підсумок спостережень, розгляду міркувань з обговорюваного питання.

Прийом зведення вітагенних знань з освітніми полягає у виокремленні цінної вітагенної інформації, що має стати життєвим досвідом учня.