0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Статут учнівського парламенту школи-ліцею

СТАТУТ

Ради учнівського самоврядування в Коломийському природничо-математичному ліцеї

І. Загальні положення

1.1.  Рада учнівського самоврядування в Коломийському природничо-математичному ліцею   (далі Учнівський парламент) - це громадське, самодіяльне, добровільне об'єднання старшокласників , які прагнуть творчої діяльності.

1.2. Учнівський парламент - незалежна організація учнівської молоді.

1.3.  Діяльність Учнівського парламенту будується відповідно до Конституції України, Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні".1.4. Учнівський парламент здійснює свою діяльність у співробітництві з молодіжними організаціями району, міста. У співробітництві з Методичною радою ліцею, МО класних керівників, Піклувальною радою, учнівськими радами класів.

1.5. Учнівський парламент є гарантом творчих справ старшокласників.

1.6.  Учнівський парламент є виконавчим органом учнівського самоврядування школи, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого  і відповідального ставлення

до своїх прав і обов'язків, визначених статутом школи і положенням про центри розвитку учнів.

1.7.  Учнівський парламент складається з лідерів усіх центрів розвитку учнів та лідерів 8-11-х класів.

1.8. Припинення діяльності Учнівського парламенту можна здійснити шляхом реорганізації або ліквідації за рішенням конференції.

П. Мета і завдання Учнівського парламенту

2.1. Головною метою Учнівського парламенту є:

2.1.1. захист прав та інтересів своїх членів;

2.1.2. інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

2.1.3. розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

2.2.3авдання Учнівського парламенту:

2.2.1.сприяти наявності у дітей активної життєвої позиції, вихованню національної свідомості, створенню необхідних комфортних умов для розвитку  здібностей  та  творчої  ініціативи,  самореалізації  учнів  у пізнавальній та навчальній діяльності;2.2.2. формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;2.2.3.   формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

2.2.4.   формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

 2.2.5.    розвиток   творчих   рис   характеру,   а   саме:   цілеспрямованості, ініціативності,       вимогливості,       наполегливості,       толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

2.2.6.   розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

ІІІ. Організаційна побудова Учнівського парламенту

3.1. Шляхом таємного голосування обирається Голова парламенту.

3.2.  Голова Учнівського парламенту (під час його відсутності — віце-президент) організовує роботу Учнівського парламенту, підсумовує роботу на загальноліцейних зборах.

3.3.  Засідання Учнівського парламенту проводиться 1 раз на тиждень, у вівторок. На засіданні заслуховується звіт старостів класів про роботу (раз на місяць). Раз на місяць   (4-й   тиждень)   звітують   лідери   Міністерств  розвитку   творчих здібностей учнів.

3.4.  Гласність роботи Учнівського парламенту та оперативність доведення її рішень до кожного учня забезпечуються регулярним інформуванням класних зборів, через шкільний інформаційний центр.

3.5.  Учнівський парламент сприяє роботі усіх центрів розвитку учнів.

3.6.   Структура Учнівського парламенту  включає  в  себе  шість  центрів розвитку творчих здібностей учнів, тобто Міністерств:

•          Міністерство« Освіти і науки»

•          Міністерство«Засобів масової інформації»

•          Міністерство«Фінансів»

•          Міністерство«Охорони здоровя»

•          Міністерство«Культури і відпочинку»

•          Міністерство«Внутрішніх справ»

IV. Учнівський парламент і класні колективи

4.1.  Зв'язок Учнівського парламенту з класними колективами здійснюється через старостів класів, котрі обираються класним зборами на початку навчального року.

4.2.  Класні збори - колективний орган учнівського самоврядування в класі - проводяться щонайменше раз на чверть.

4.3.  На класних зборах ухвалюють рішення стосовно діяльності класного колективу, заслуховують інформацію про рішення Учнівського парламенту і накреслюють колективні заходи щодо їх виконання.

4.4.  Староста класу організує виконання рішень Учнівського парламенту і класних зборів, дає доручення учням, забезпечує підготовку і проведення класних зборів.

VУчнівський парламент  та центри розвитку учнів

5.1.  Зв'язок Учнівського парламенту  з центрами розвитку здійснюється через лідерів центрів.

5.2.Робота Міністерств здійснюється на підставі проектного плану на даний навчальний рік, виходячи з його мети.

VIПедагогічний колектив і Учнівський парламент

6.1.  Методична рада  ліцею надає допомогу Учнівському  парламентуу згуртуванні шкільного та класного колективів, розвитку активної громадської позиції та ініціативи учнів, їхніх творчих здібностей.

6.2.  Директор школи всебічно сприяє роботі Учнівському парламенту, визначає педагогів-кураторів центрів розвитку. Заступник директора з ВР надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків роботи Шкільного парламенту.

6.3.  Практичний психолог планує та організує роботу ліцею старост класів і центрів  розвитку,  дає рекомендації  щодо вдосконалення  роботи  і практичні завдання, які сприяють виконанню обов'язків.

6.4.  МО класних керівників та кожен класний керівник координує роботу Ради класу та її старосту, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу у плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.

 6.5.  Педагог-куратор здійснює  педагогічне  керування центром  розвитку учнів і координує роботу центру та його лідера, дає рекомендації щодо поліпшення роботи, надає допомогу в плануванні, аналізі, корекції та підбитті підсумків.