0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Євроклуб

Ліцейний європейський клуб – це форма співпраці вчителів та учнів, яка охоплює різноманітні сфери, займаючись, як говорить сама його назва, вивченням Європи, європейської інтеграції, історії, географії, культури, мистецтва, науки. Європейський клуб поширює дану інформацію серед членів клубу, ліцеїстів, знайомих, мешканців міста. У клубі молодь вчиться активності, толерантності, шани і зацікавленості іншими народами. Отримана інформація, набуті знання та досвід допоможуть у навчанні як у ліцеї, так і у вищих навчальних закладах, а в майбутньому – у виборі потрібної професії. Щоб діяльність клубу принесла якнайкращий результат, наш Євроклуб має велику кількість європейських партнерів, зацікавлених у співпраці. 

Робора Євроклубу 2020-2021 н.р.

Students made fruit and vegetable salads. It was so tasty

Online meeting with our partner from  Ukraine.Our students talked about their breakfast, dinner, super and favourite food, dishes.

 It was cool!

Робота Євроклубу у 2019-2020 н.р.

Транскордонні зв'язки

План роботи Євроклубу на 2019-2020 н.р.

Вересень

Формування складу Євроклубу «Euroland». Формування редколегії.

Ознайомлення з метою, завданнями та планом Євроклубу на 2019-2020 навчальний рік .

Підготовка та проведення відкритого засідання Євроклубу до Дня Європейських мов. Засідання Євроклубу « Історія та сучасність Євросоюзу»

Ознайомлення з програмою “E-Twinning Plus»

Робота в проекті eTwinning  «We are so different»