0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Ліцейний європейський клуб – це форма співпраці вчителів та учнів, яка охоплює різноманітні сфери, займаючись, як говорить сама його назва, вивченням Європи, європейської інтеграції, історії, географії, культури, мистецтва, науки. Європейський клуб поширює дану інформацію серед членів клубу, ліцеїстів, знайомих, мешканців міста. У клубі молодь вчиться активності, толерантності, шани і зацікавленості іншими народами. Отримана інформація, набуті знання та досвід допоможуть у навчанні як у ліцеї, так і у вищих навчальних закладах, а в майбутньому – у виборі потрібної професії. Щоб діяльність клубу принесла якнайкращий результат, наш Євроклуб має велику кількість європейських партнерів, зацікавлених у співпраці. 

Євроклуб, як об’єднання учасників за інтересами, передбачає проведення різних конкурсів, вікторин, олімпіад, круглих столів, ділових ігор, інтерактивного спілкування, що заохочують учнів до роботи в новому європейському вимірі. Оскільки такі види робіт, окрім знань про Європу, сприяють набуттю комунікативної компетентності, вміння працювати з інформацією, використовувати її, спілкуватись, працювати в команді, запровадження у школі такого виду робіт з учнями значно збагатить навчально-виховний процес.

Завданням Євроклубу "Euroland" є також:

• поширення та розповсюдження інформації про Європу, європейські країни та Євросоюз. Інформування про інтеграційні процеси в Європі, засади функціонування Євросоюзу і Ради Європи;
• поширення нових форм позашкільної діяльності учнів, таких як дебати на європейські теми, організація конкурсів, конференцій тренінгів на європейську тематику, прослуховування та вивчення народних пісень, вивчення народних танців, перегляд фільмів, організація походів, організація показу моделей національних костюмів Європейських країн і т. д.;
• налагодження співпраці з іншими європейськими клубами в Україні та за кордоном, ведення листування та організація зустрічей з клубами інших країн, організація спільних проектів та заходів (наприклад День Європи, День України);
• заохочення до вивчення іноземних мов, вивчення побутових та культурних реалій тієї чи іншої мови, фразеологізмів способом проведення коротких мовних курсів, залученням учнів до участі в різних заходах на теми Європи;
• підготовка до життя і праці в об’єднаній Європі. Знайомство з програмами обміну учнів та проходження практики студентів в країнах Європи;
• пізнання Європи, європейської території, розпочавши від рідного краю.