0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


відбувся творчий звіт вчителів "Від творчого вчителя - до творчого учня"

0318

Автор : Administrator

15 березня 2017 року пройшов творчий звіт вчителів, які атестуються «Від творчого вчителя – до творчого учня». Професійна підготовка вчителя не закінчується у стінах педагогічного навчального закладу. Вона продовжується впродовжусієї професійної діяльності педагога.

Цьому сприяє спеціально організована система науково-методичної роботи.

Аналіз передового педагогічного досвіду і сучасні дослідження свідчать, що у діяльності творчого вчителя завжди присутні дослідницькі елементи. В.О.Сухомлинський вважав, що методична робота і наукове дослідження зближаються тим, що ґрунтуються на аналізі фактів і передбачають наукове прогнозування очікуваних результатів. Учитель, за В.О.Сухомлинським, який не вміє проникати мисленнєво у глибину фактів, причинно-наслідкові зв'язки між ними, неминуче перетворюється у ремісника. Тому однією з необхідних умов ефективної реалізації методичної роботи великий педагог вважав активну творчу діяльність усього колективу й дослідницько-пошукову атмосферу, що панує в ньому.

Учителі на творчому звіті «Від творчого вчителя – до творчого учня» ділились своїми досягненнями щодо впровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання і виховання, їх ефективністю, підвищенням своєї професійно-педагогічної культури і комплексним методичним забезпеченням навчально-виховного процесу.

Учителі презентували основні етапи своєї діяльності:

1) обґрунтування доцільності вибору індивідуальної проблеми в ракурсі завдань науково-методичної теми (проблеми);

2) короткий аналіз літератури з теми (проблеми);

3) опис особистого досвіду роботи в рамках обраної теми (проблеми);

4) вплив роботи над темою на результати навчально-виховної діяльності з предмета;

5) висновки з наслідків індивідуальної роботи над науково-методичною темою (проблемою).

 Адже глибоке і всебічне вивчення, узагальнення, об'єктивне оцінювання результатів професійної діяльності педагогів сприяє підвищенню рівня навчально-виховного процесу, баченню перспективи подальшого розвитку школи-ліцею.


Коментарі