0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


відбувся майстер-клас вчителя хімії Гулик Л.М.

0111

Автор : Administrator

Виявлення здібностей обдарованих дітей приносить користь не лише їм, але й оточуючим, школі, країні, суспільству. Своєчасне виявлення здібностей дитини дозволяє розвинути її обдарування, з якими їй прийдеться жити в нашій державі, творити і збагачувати її.

Наявність постійного і усвідомленого прагнення дитини до самовиявлення та самореалізації є основою подальшого її успіху, адаптації до зміни умов праці і вимог життя, створення свого індивідуального стилю діяльності, бажання до самовдосконалення.

 10 січня 2018 рокув Коломийському навчально-виховному комплексі №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» відбувся майстер-клас вчителя Гулик Людмили Миколаївни на тему «Робота з обдарованими дітьми». Гулик Л.М. в цікавій формі ділилась досвідом своєї роботи. Звернула увагу на графічні хімічні диктанти, розв’язування олімпіадних задач різних типів.

Оскільки оптимальна реалізація здібностей учня значною мірою залежить від професіоналізму вчителя, його стилю діяльності, то для вчителів одним із основних завдань є вдосконалення методики викладання.    

На  думку Людмили Миколаївни, серед методів навчання, які застосовуються  у роботі з обдарованими дітьми, мають переважати пошуковий і дослідницький підходи, самостійна робота, метод проектів. Формами роботи з обдарованими дітьми є групові та індивідуальні заняття на уроках та позаурочний час, факультативи, гуртки. Зміст навчальної інформації має містити доповнення науковими відомостями, які учні можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань, більш глибшого об’єму навчальної інформації і мають відрізнятися своєю своєрідністю.  

 Сучасна школа повсякденно повинна нести відповідальність перед суспільством за створення комфортних умов для творчого, інтелектуального і соціального розвитку кожного учня, а тому в діяльності кожного навчального закладу повинні забезпечуватися психолого-педагогічними і методичними факторами ефективного та оптимального розвитку обдарованих дітей.


Коментарі