0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Директор ліцею - учасник першої стратегічної сесії «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження»

0322

Автор : Administrator

20 березня 2018 року Державна служба якості освіти України за підтримки Міністерства освіти і науки, Європейського центру ім. Вергеланда, Чеської шкільної інспекції, Координатора офісу ОБСЄ в Україні та Американських рад з міжнародної освіти на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка провела першу стратегічну сесію «Система забезпечення якості шкільної освіти. Завантаження». Близько 120 представників шкіл, органів управління освітою, науковців, педагогічних працівників, освітніх експертів, громадськості обговорили завдання розбудови і функціонування системи забезпечення якості освіти та залучилися до розробки відповідних стандартів та рекомендацій.

 У роботі цієї сесії взяла активну участь директор Коломийського навчально-виховного комплексу № 9 «Школа-природничо-математичний ліцей» Пасічна Ганна Миколаївна. 
Законом «Про освіту» передбачено, що єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) щодо шкіл буде інституційний аудит. Він має проводитися раз на десять років працівниками територіальних органів Державної служби якості освіти. Його мета – оцінити якість освітньої діяльності закладу освіти, виробити рекомендації щодо її підвищення та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, а також привести освітній та управлінський процеси у відповідність до вимог законодавства та ліцензійних умов. 
Заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей наголосив на гарантуванні, постійному та послідовному підвищенні якості освіти, формуванні довіри суспільства до системи та закладів освіти. 
Голова Держслужби якості освіти Руслан Гурак наголосив, що створення нової української школи, у якій будуть використовуватись нові форми, методи і засоби навчання, новий рівень організації управлінської діяльності, можливо за умови створення ефективної внутрішньої системи забезпечення якості. 
Ондржей Андрис, заступник Головного шкільного інспектора Чеської Республіки, розповів про Критерії оцінювання умов, перебігу та результатів навчання, які випливають із моделі якісної школи. Модифікацію для загальної освіти, ділився досвідом щодо педагогічного ведення школи, навчання, характеристики середовища, в якому працює школа.
Після окреслення всіх завдань учасники у форматі діалогу взяли участь у напрацюванні стандартів за такими напрямами:
- стратегія та процедури забезпечення якості повної загальної середньої освіти;
- забезпечення академічної доброчесності;
- оцінювання здобувачів освіти;
- оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
- оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
- створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;
- розробка та затвердження освітніх програм.
Пасічна Ганна Миколаївна – учасник робочої групи, яка обговорювала питання щодо забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, моніторингу, що є дієвим інструментарієм менеджменту освіти. 
Учасники сесії відмітили високий професіоналізм команди Державної служби якості освіти. Результати стратегічної сесії стануть основою внутрішньої системи забезпечення якості освіти та забезпечать міцну основу для ініціатив щодо сталого її розвитку, а також виконання вимог державного стандарту.


Коментарі