0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Освіта Коломиї, листопад 2015 року

Стаття: "Якісна освіта - запорука майбутнього нації"

Коломийський навчально-виховний комплекс №9 «Школа-природничо-математичний ліцей» підписав угоду про співпрацю з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з метою здобуття учнями  освіти понад державний освітній мінімум, здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді, поглибленого вивчення предметів біологічного, фізико-математичного профілів, а також довузівської  профорієнтаційної підготовки із залученням професорсько-викладацького складу університету.

Співпраця забезпечує координацію спільної діяльності відповідних інститутів ЧНУ (інститут хімії, біології та біоресурсів; інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук та  інших) та школи-ліцею щодо реалізації  Законів України „Про вищу освіту”, «Про освіту» та „Загальну середню освіту” з метоюрозвитку природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості учнів,  надання їм можливостей для реалізації індивідуальних творчих потреб; забезпечення умов для оволодіння практичними уміннями і навичками науково-дослідницької діяльності; забезпечення умов для реалізації програми довузівської профорієнтаційної підготовки учнів школи до навчання за відповідними спеціальностями інституту  хімії, біології та біоресурсів і інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ; впровадження системи довузівської підготовки випускників школи за узгодженими навчальними планами та програмами; ефективного використання науково-педагогічних кадрів, навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури школи  та ЧНУ; спільного проведення науково-дослідних робіт на  матеріально-технічній базі факультетів ЧНУ;апробації та використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі; розробки необхідного для школи-ліцею навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, тощо.

Для формування єдиного підходу в реалізації освітньої діяльності,  належної довузівської профорієнтаційної підготовки учнів , здійснення науково-практичної підготовки талановитої учнівської молоді, поглибленого вивчення предметів фізико-математичного і природничого профілів та ефективного використання навчально-лабораторної бази відповідних факультетів університету спільно  налагоджуємо зв'язки з підприємствами, організаціями, установами міста , ліцеїстамнадається можливість користування бібліотечними фондами, технікою для тиражування навчально-методичних матеріалів, а також програмними засобами для обчислювальної техніки.

Курчій С.В., заступник директора

 Коломийського навчально-виховного комплексу №9

 «Школа-природничо-математичний ліцей»  


Коментарі