0.0
0.1
2
3
4.1
4
5
6
7
9.1
9.2
9.5
9


Нормативно-правові документи

Перелік навчальних програм, підручників і посібників, рекомендованих МОН України, 2019-2020 н.р.

Конвенція ООН про права дитини

Загальна декларація прав людини

Конституція України

Закон України "Про освіту" №2145-VIII від 05.09.2017. 

Державний стандарт початкової освіти 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки 

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти

Про організаційно-методичні  засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами

Про методичні рекомендації для  проведення державної  атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів

Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах”