0.0
0.1
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
2 8


Нормативно-правова база з питань інформатизації

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Обладнання закладів освіти

Збірник нормативно-правових актів щодо матеріально-технічного забезпечення галузі освіти. Інноваційна діяльність

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наказ Міністерство освіти і науки України «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності».

Наказ Міністерство освіти і науки України «Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад». 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів».

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти».   

Наказ Міністерство освіти і науки України «Щодо обладнання інноваційних навчально-тренінгових класів».   

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про міжшкільний ресурсний центр».

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно до міжнародних договорів України на 2019 рік».

ПОСТАНОВИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової і повної середньої освіти».

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти».

УКАЗИ ПРАЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України № 926/2010 від 29.09.2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні».

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти».

Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції».

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

1. Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» 75/98-ВР.

2. Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних».

3. Закон України «Про Національну програму інформатизації» 74/98-ВР.